Voor wie?

Zorg Tender is er voor zorgprofessionals die een zorgcontract bij de gemeente willen krijgen. We zijn ervan overtuigd dat bijna iedereen een contract kan krijgen.

Garantie is er natuurlijk niet. Het hangt er bijvoorbeeld vanaf of je een therapie biedt die doorgaans valt onder het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. De gemeente zal dan zeggen dat cliënten daar een beroep op moeten doen. Valt je aanbod daarbuiten en gaat het echt om jeugdhulp of om iets dat onder de Wmo-wetgeving valt, dan heb je wel grote kans.

 

Ook is het mogelijk dat bij het aanvragen blijkt dat de contractering al gesloten is. In dat geval zijn er twee opties: verdergaan op de oude manier of je voorbereiden op de nieuwe aanbesteding. Dan kun je op je eigen tempo je kwaliteitssysteem schrijven. Dat is nooit verloren tijd, je verbetert er altijd je praktijk mee.