Hoe werkt het

Wanneer je in aanmerking wil komen voor een zorgcontract, kun je je bij Zorg Tender aanmelden. Hierna plannen we een halfuurtje in voor telefonisch contact en kennismaking. Dit kun je zien als een quickscan, die al een eerste aanwijzing geeft of we iets voor iemand kunnen betekenen. Valt dat positief uit, dan kunnen we de verdiepende analysefase ingaan, een traject dat niets kost. We maken een analyse van de door jou gewenste gemeente en je krijgt een advies op maat. In dit advies staan alle stappen die nodig zijn om een contract te sluiten. Hierna kun je kiezen of je wel of niet wil doorgaan.

Kwaliteitssysteem

In 95% van de aanvragen die wij binnenkrijgen, is een kwaliteitssysteem nodig om een contract te kunnen sluiten. Dit blijkt vaak het moment waarop de meeste professionals neigen af te haken. Dat hoeft niet, want wij wijzen je hierin de weg.

Via zorg-tender.nl begeleiden we je naar een landelijk erkend certificaat, zodat je voldoet aan deze eis. We bieden daarbij een individueel of een groepstraject aan door middel van regionale groepsbijeenkomsten.

Om zeker te weten dat je aan de normen voldoet, voeren wij zelf de interne kwaliteitsaudits uit om te borgen dat professionals hun kwaliteitssysteem benutten om hun praktijk en de geleverde zorg verder te verbeteren. Zo werken we samen aan de groei van je praktijk.

Regionale bijeenkomsten

In drie dagen ontwikkel je onder begeleiding je eigen kwaliteitssysteem. Niet alleen word je voorzien van de benodigde kennis, maar je ontvangt ook veel tips van collega’s. Zo kun je flinke stappen zetten in het ondernemerschap en met de kwaliteit van je praktijk.

Contract afgesloten

Omdat we je ook de administratieve rompslomp uit handen willen nemen, stoppen we niet bij het afsluiten van het contract. We helpen je ook met de opvolging van de contracteisen. Tevens attenderen we je tijdig over de zaken die je moet aanleveren tijdens de looptijd van het contract. Daarmee ben je dan dus nooit te laat.

Door je het gehele proces te begeleiden, hopen we dat het voor iedere zorgprofessional mogelijk is een zorgcontract af te sluiten. Met Zorg Tender sta je er niet alleen voor.

Veel gehoorde vragen

 • Moet je voor elke cliënt geld afdragen?
  Nee. Een aanbesteding kan één, twee of drie jaar lopen; je betaalt er één keer voor.
 • Moet je met een contract ook nog een PGB (persoonsgebonden budget) aanvragen?
  Nee, dat is niet meer nodig.
 • Komen cliënten vanzelf naar je toe wanneer je een contact hebt?
  Nee, je zult je ook met contract als ondernemer moeten blijven opstellen en jezelf kenbaar moeten maken aan je doelgroep.
 • Kun je altijd een zorgcontract aanvragen?
  Er zijn grosso modo twee soorten aanbestedingen. Een waar je tussentijds nog een contract kan krijgen en; de andere is eenmalig. Dat betekent dat je gedurende de looptijd van het contract niet meer kan meedoen.