Disclaimer

De voorwaarden beschreven in deze Disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of in te loggen in het beveiligde deel van de website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en de daarbij behorende Algemene voorwaarden en de Cookie verklaring.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de  NFG zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de NFG niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De NFG garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De NFG wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de NFG links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de NFG worden aanbevolen. De NFG aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de NFG niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

De NFG behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.